Φόρμες : 

1. Δήλωση συμμετοχής.

2. Δήλωση φουσκωτού.

Έντυπα :

1. Δελτία Αθλητών

2. Ασφάλειες σκαφών & φουσκωτού
3. Ταυτότητα Προπονητή ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
4.
Δίπλωμα Ταχυπλόου

(Στείλτε στο e-mail trophy@nopf.gr τις φόρμες συμμετοχής, μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα.)